Jsem Václav Nový, jsem Čech, ale především člověk, který chce svůj život na tomto světě utvářet dobrem, zvědavostí a radostí – v pokoji se svými bližními, jedno jaké barvy pletě, původu, národnosti a pohlaví.

Není možné, aby si velikášští politici, ziskuchtivé koncerny, nemocní důstojníci a pobláznění náboženští fanatici dovolovali mi v tom zabraňovat.

Zásadně odsuzuji jakoukoli formu násilí, intolerance nebo vyčleňování a pomůžu každému, který je něčemu takovému vystavený. Politici jsou zajatí v kariérním systému svých stran – nedokáží nic změnit, až na to, že se ostatním pokouší vnutit jejich systematický úhel pohledu.

My však můžeme ledacos změnit, pokud jsme k tomu odhodlaní a pokud to chceme!
Musíme se chápat jako vzor našich dětí, protože právě my jsme zodpovědní za jejich budoucnost.